Pribudol rehoľný podcast Iskry sv. Ignáca trochu inak

Pri príležitosti Ignaciánskeho roka 2021-2022 boli na podcastových platformách uverejnené 3-minútové zamyslenia pod názvom Iskry sv. Ignáca trochu inak. Na tomto projekte spolupracujú Vlastimil Dufka, SJ a sr. Lívia Marková, CJ.

Cieľom krátkych zamyslení je priblížiť niektoré aspekty ignaciánskej spirituality v podobe podcastov, ktoré sú pre súčasných ľudí ľahko prístupné a aj časovo prijateľné. Zamyslenia majú jednoduchú štruktúru: v úvode zaznie krátka myšlienka, ktorej autorom je buď sv. Ignác alebo niekto z jeho spoločníkov, prípadne je krátko predstavený impulz z ignaciánskej spirituality. Potom nasleduje zamyslenie a na záver zaznie otvorená otázka pozývajúca k osobnej reflexii a modlitbe.

Krátke 3-minútové zamyslenia sú sprevádzané príjemnou hudbou, skladbou pre violončelo a klavír od hudobného skladateľa a violončelistu Gregora Regeša. Skladba má názov Holubica.

Hlavným východiskovým a inšpirujúcim textom zamyslení je kniha Iskry sv. Ignáca od Gabriela Hevenesiho, SJ (Trnava : Dobrá kniha, 2016). Text pôvodných zamyslení bol na podcastovu podobu výrazne prepracovaný a doplnený záverečnými otázkami. Viaceré zamyslenia, ktoré boli pre podcastovú podobu menej vhodné alebo pred dnešnú dobu menej zrozumiteľné, boli vynechané a nahradené novými textami. Na novom šate a slovnej podobe Iskier sv. Ignáca trochu inak pracovala s. Lívia Marková, CJ.

V logu spomínaného podcastu je latinská verzia mena sv. Ignáca Ignatius, v ktorom sú umeleckým spôsobom zakomponované písmena IHS poukazujúce na meno Ježiš. Logo vychádza z oficiálneho emblému, určeného pre Ignaciánsky rok 2021-2022.

Podcasty sú uverejňované dvakrát týždenne a možno si ich vypočuť prostredníctvom šiestich podcastových platforiem:

  1. Google podcasts
  2. Spotify
  3. Anchor
  4. Breaker
  5. Pocket Casts
  6. RadioPublic         

Vlastimil Dufka, SJ