Príďte ďakovať za dar kňazstva do Krivej na Orave

Sestry Svätého kríža pozývajú 22. 10. do Krivej na púť kňazov a tam spolu s nimi ďakovať za dar kňazstva, za ktorý bl. Zdenka neváhala obetovať svoj život.

Večerný program začne o 17:30 modlitbou posvätného ruženca a pokračovať bude prednáškou don Antona Červeňa SDB, svätou omšou, ktorú bude celebrovať o. biskup Andrej Imrich, a púť sa zakončí adoráciou.

V tomto roku, keď slávime sté výročie narodenia bl. Zdenky Schellingovej, do Krivej putovali rôzne skupiny veriacich: ženy, muži, zdravotníci, rozvedení, slobodní, rodiny. Púť kňazov je poslednou zo stavovských pútí v jubilejnom roku bl. Zdenky.

-fc-