Charizma pallotínov ako drahocenný dar Ducha Svätého

Pápež František prijal včera stovku pallotínov, ktorí sa v Ríme zúčastnili na 21. generálnej kapitule svojej rehoľnej Spoločnosti katolíckeho apoštolátu. Svätý Otec im pripomenul zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho ako „jasný maják a inšpirátora v Cirkvi“.

Charizmou pallotínov je reagovať na potreby doby a Svätý Otec ju nazval „drahocenným darom Ducha Svätého, lebo povzbudila a povzbudzuje rôzne formy apoštolského života a podnecuje veriacich, aby sa aktívne angažovali v evanjeliovom svedectve“. V príhovore sa zastavil aj pri slovách sv. Vincenta, ktoré tvorili ústrednú tému ich generálnej kapituly: „Základným pravidlom našej najmenšej kongregácie je život nášho Pána Ježiša Krista, aby sme ho napodobňovali s pokorou a dôverou, so všetkou možnou dokonalosťou, vo všetkých skutkoch skrytého života i verejného evanjeliového účinkovania.“

„Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, ktorá je nositeľkou charizmy sv. Vincenta Pallottiho, poskytuje mnohé priestory a otvára nové obzory na to, aby sme sa mohli zúčastniť na misii Cirkvi. Preto je povolaná pracovať s obnoveným elánom na prebúdzaní viery a roznecovaní lásky, osobitne medzi najslabšími skupinami obyvateľstva, duchovne a materiálne chudobnými. V tomto vám napomáha príklad mnohých vašich spolubratov, autentických svedkov evanjelia, ktorí zasvätili svoj život službe iným. Spoznal som ich aj ja počas svojej pastoračnej služby v Argentíne a vďačne na nich spomínam.“

Zdroj: RV, bp

-fc-