Prípravné stretnutie Roku zasvätených v Starej Ľubovni

Dňa 18.10.2014 sa kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni konalo prípravné stretnutie Roku zasvätených. Na tomto stretnutí boli prítomné sestry baziliánky: sr. Pavla a sr. Dominika. Otcovia redemptoristi: o. Miroslav a o. Maroš a sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie: sr. Hieronyma, sr Simeona a sr. Antónia. Bol to čas inšpirácie a hľadania foriem ako priblížiť zasvätený život  a prebudiť v srdciach ľudí túžbu po tomto spôsobe života.

(Zdroj: www.sluzobnice.sk)