Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí

Stretnutie európskych magistier noviciek z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Ríme.

Viac ako dvadsať sestier z jedenástich krajín (Taliansko, Francúzsko, Nórsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika) sa zišlo v Ríme v dňoch 25. – 29. septembra 2014. Téma stretnutia bola: „Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí.“
Stretnutie moderovali dvaja bratia z Rehole kazateľov. P. Vivian Boland ako zodpovedný za počiatočnú formáciu v Reholi kazateľov predstavil sestrám tradíciu formácie v reholi od jej začiatkov až po súčasnosť.
Druhý moderátor P. Jean-Claude Lavigne, sociológ a teológ, ponúkol nový prístup k rehoľnému životu v zmysle „odísť“ od súčasných hodnôt a „byť plodný“ v Cirkvi a vo svete. Zdôraznil, že špecifický rehoľný život spočíva vo forme inštitucionálneho a praktického života – v „evanjeliovom odstupe“, čo sa uskutočňuje v spoločnej modlitbe, v bratskom živote, v liturgii, ale aj v „lectio divina“, v konverzii, v záväzkoch k solidarite a vo víziách. Nechal sestry uvažovať o sebe ako o formátorkách, ale aj o kandidátkach a sestrách vo formácii.
(Zdroj: www.dominikanky.sk)