Pripravujeme mediálne školenie ON LINE 3

Redakcia časopisu a webstránky Zasvätený život v rámci projektu Z4P (Zasvätení 4/pre People/ľudí) pripravuje v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku mediálne školenie ON LINE 3 v dňoch 2. – 4. septembra 2016. Jednou z noviniek je otvorenosť školenia pre mladých laikov, ktorí spolupracujú s rehoľami v médiách. O kvalitu obsahov (tvorba a realizácia webstránky, videoreportáž, fotografia, spravodajstvo a infokanály) sa postarajú odborníci a nebudú chýbať hostia, ktorí školenie obohatia svojou skúsenosťou. Spomenuté oblasti majú zasväteným pomôcť k väčšej otvorenosti a možnosti evanjelizácie v digitálnom svete, veď ako píše pápež František v Posolstve k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov: „Otvoriť brány kostolov [môžeme doplniť kláštorov, rehoľných domov] znamená otvoriť ich aj digitálnemu prostrediu; jednak preto, aby ľudia mohli vstúpiť, nech už sa nachádzajú v akýchkoľvek životných podmienkach, jednak preto, aby evanjelium mohlo prekročiť prah chrámu a vyjsť v ústrety všetkým. Sme povolaní vydávať svedectvo o Cirkvi, ktorá má byť domovom všetkých. Sme schopní takto komunikovať o tvári Cirkvi?“

Prihlásenie na mediálne školenie tu. Počet účastníkov je obmedzený, kto sa skôr prihlási, má väčšiu šancu 🙂

Pozrite si video z posledného školenia tu.

-ms-