Kniha mesiaca: Milosrdné srdce

 

„Čo je to milosrdenstvo? Nie je to nič iné, ako vziať na svoje srdce biedu druhých. Ak je tvoje srdce zasiahnuté alebo dotknuté biedou druhých, tak toto je milosrdenstvo.“

Juraj Pigula (ed.): Milosrdné srdce. Zo života a spisov sv. Augustína, Zachej.sk, Košice 2016.

Sv. Augustín: Význam slova milosrdenstvo (úryvok z knihy Milosrdné srdce)

Milosrdné srdceČo je to milosrdenstvo? Nie je to nič iné, ako vziať na svoje srdce biedu druhých. Ak je tvoje srdce zasiahnuté alebo dotknuté biedou druhých, tak toto je milosrdenstvo. Keď teda robíš skutok milosrdenstva, rob ho takto: ak dávaš chlieb, snaž sa mať účasť na utrpení hladného; ak dáš piť, maj účasť na utrpení smädného; ak dávaš oblečenie, maj účasť na utrpení toho, kto nemá šatstvo; ak navštevuješ chorého, tak maj účasť aj na jeho utrpení; ak ideš na pohreb, nech ti je ľúto mŕtveho; alebo ak zmieruješ tých, čo sa hádajú, mysli na utrpenie tých, čo majú medzi sebou roztržku.

Úvod (z knihy Milosrdné srdce)

Mnoho charakteristík sa zvyčajne dáva svätému Augustínovi. Mnohé však ako napríklad „doktor milosti“, sú človeku dneška, ktorý neštuduje teológie trochu neznáme. Keď som sa raz jedného zo svojich študentov pýtal, prečo svätého Augustína kresťanská tradícia nazýva doktorom milosti, odpovedal mi: „Pretože bol veľký hriešnik a obrátil sa.“ Nepamätám sa, či ten študent urobil skúšku, lebo otázku som dal kvôli tomu, aby sme rozprávali o Augustínovej náuke o milosti a o pelagiánskej polemike. Určite však vystihol niečo, čomu rozumie každý. Augustín bol hriešnikom, ktorý stretol Milosrdenstvo a obrátil sa.

Charakteristika, ktorá sa mi veľmi páči a je zrozumiteľná človeku dneška znie: „svätý Augustín ako žobrák milosrdenstva“. Takejto charakteristike svätého Augustína, veľkého hriešnika a láskou vášnivo zapáleného svätca azda rozumieme lepšie. On zakúsil silu Božieho milosrdenstva na svojej koži a stal sa jeho neúnavným ohlasovateľom medzi ľudom či už v kázňach alebo svojich nespočetných spisoch. Nikdy však nezabudol, že zostane po celý život „žobrákom Božieho milosrdenstva“, pretože sa každý deň modlí: „Odpusť nám naše viny“ (Mt 6,12).

Kniha Milosrdné srdce, chce priblížiť duchovný odkaz svätého Augustína k téme milosrdenstva.

Aká bola cesta svätého Augustína k milosrdenstvu sa dočítate v prvej časti knihy. Ide o nezvyčajný životopis, kde sa opisuje kontext doby a kultúry rímskeho sveta, aby sme lepšie porozumeli samotnej osobe svätého Augustína a jeho obráteniu. V druhej časti knihy sa dlhoročný znalec myslenia a spisov biskupa z Hippo, P. Vittorino Grossi, zaoberá hlavnými témami o milosrdenstve, ktoré svätý Augustín vo svojej dlhoročnej pastoračnej praxi nastolil. Posledná časť knihy je výber textov o milosrdenstve. Nádherné a konkrétne texty pomôžu každému lepšie a živo si predstaviť ako svätý Augustín dokázal o milosrdenstve hovoriť a skutočne ho aj žiť. Verím, že sa stanú pre mnohých čitateľov silnou inšpiráciou pre každodenný život.

www.zachej.sk