Prísne milosrdenstvo

Tak sa volá slávna autobiografická kniha S. Vanaukena, ktorú napísal po smrti milovanej manželky. V prvej časti hovorí o ich vzájomnej láske, ktorú im závidel každý, koho stretli. Keď sa ho opýtali, ako k nej došli, odpovedal: „Tvrdo sme na svojom vzťahu pracovali.“

Nedeľné evanjelium nás stavia do prekrásneho kúta severnej Palestíny pod Hermonom, kde sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ho pokladajú ľudia a za koho oni sami.

Za všetkých sa vyjadril Peter, ktorý udelil Ježišovi najvyšší možný titul Mesiáša. A predsa im Ježiš prikázal mlčať. Zaiste preto, lebo aj tí najbližší ho pokladali skôr za Mesiáša politického ako pravého. Práve preto, aby očistil ich pseudomesiášske predstavy, začal ich učiť o svojom utrpení. A Peter sa chytil. Postavil Ježiša do pozície pokúšaného, keď mu doslova hrozil, že sa mu to nesmie stať. Ježiš ho rázne zastavil. Tento krát, ako sa to robí s nedospelými, pohrozením za pohrozenie… Jednak preto, lebo Peter sa postavil do úlohy pokušiteľa (satan z hebrejčiny znamená pokušiteľ). A vskutku, Peter sa zachoval ako diabol pri pokúšaní na púšti, ktorý hneď na začiatku chcel Ježiša odkloniť od výkupného utrpenia a zabezpečiť mu svetskú slávu. No Ježiš chcel Petra zároveň aj varovať, lebo ohrozil svoju identitu učeníka. Namiesto aby Ježiša nasledoval, postavil sa nad neho.

Preto sa Ježiš opätovne vrátil k vyučovaniu o utrpení, ktoré očakáva aj jeho nasledovníkov. Politickí mesiáši nikdy kríže nesľubovali ani nebudú. Naopak, iluzórne chcú presadiť život bez utrpenia. V doslovnom preklade však Ježišov učeník má kríž zdvihnúť. Nejde mu teda o nejaké bolestínske či pasívne nesenie kríža, ale o jeho aktívne zodvihnutie. Práve ten kríž, ktorý nám príde do cesty, neprekročiť, ale zohnúť sa k nemu a vziať ho, aj keď povedie na smrť. Koľkí svätí to zvládajú na jednotku i dnes!

My sme sa už dávno rozlúčili s protekcionárskou predstavou nasledovania Ježiša. Dávno sme sa rozhodli, že budeme na našej láske ku Kristovi tvrdo pracovať. On nám predsa hneď na začiatku – ako Petrovi – sľúbil kríž, ktorý nám rozreže srdce do hĺbky, aby nás so sebou spojil. Veď s krížom nám sľúbil lásku, ktorá mu jediná môže dať zmysel a ho uľahčiť.

Dagmar Kráľová, saleziánka