Spoločnosť Božieho Slova oslávila 140. výročie od svojho založenia

V Nitre na Kalvárii si verbisti dňa 8. septembra  pripomenuli 140. výročie založenia ich spoločnosti. V deň tejto významnej udalosti zložili doživotné sľuby štyria mladí rehoľníci, ktorí zároveň dostali misijné určenie:  Michal Vrták – Kuba, Milan Toman – Slovensko, Peter Fillo – Filipíny a Robin Joseph – Brazília. Zároveň si obnovili svoje rehoľné sľuby na jeden rok ďalší siedmy verbisti. Rehoľné sľuby prijal v mene generálneho predstaveného provinciál spoločnosti Božieho Slova na Slovensku P. Ján Štefanec, ako uviedol vo svojom príhovore, v každom povolaní  ide v prvom rade o rozhodnutie darovať seba v prospech druhých, možnosť podeliť sa so sebou, nežiť sami sebe. Ďalej poukázal na úlohu zasvätených priniesť do sveta skúsenosť milujúceho srdca, priniesť skúsenosť spoločenstva a tiež žiť pravú slobodu.

Do Spoločnosti Božieho Slova boli prijatí aj dvaja novici, ktorí boli zverení novicmajstrovi Bartolomejovi Baráthovi, ktorý ich bude duchovne sprevádzať a formovať počas roku noviciátu vo Vidinej pri Lučenci.