Proces blahorečenia sestry Lucie z Fatimy napreduje

Už onedlho, 13. februára 2017, bude ukončená diecézna fáza procesu beatifikácie sestry Lucie Dos Santos, ktorá bola v roku 1917 so svojimi súrodencami Františkom a Hyacintou svedkom zjavení Panny Márie vo Fatime.

Kánonické právo stanovuje, že beatifikačný proces sa môže začať až po piatich rokoch od úmrtia kandidáta a dišpenz môže udeliť iba hlava Katolíckej cirkvi. Pri procese sestry Lucie udelil tento dišpenz pápež Benedikt XVI. a proces bol otvorený len tri roky po jej smrti. Diecézna fáza bude ukončená presne v deň, keď táto portugalská karmelitánka pred 12 rokmi zomrela v kláštore v Coimbre.

-fc-