Dominikánsky kostol v Košiciach bude pripojený k bazilike v Ríme

Košický dominikánsky Kostol Nanebovzatia Panny Márie bude túto nedeľu pri sv. omši o 11:00 hod. duchovne spojený s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Rozhodol o tom dekrétom zo 7. októbra 2016 kardinál Santos Abril.

Poďakovanie za udelenie tohto privilégia sa uskutoční pri svätej omši, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Touto svätou omšou bude zároveň na Slovensku ukončený jubilejný rok dominikánov.

Na základe duchovného spojenia s touto pápežskou bazilikou v Ríme, prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, Apoštolská penitenciária umožnila návštevníkom Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach získať úplné odpustky v týchto dňoch:

  • v deň titulárneho sviatku Baziliky Santa Maria Maggiore (5. augusta);
  • vo výročný deň titulárneho sviatku tohto konventného kostola (15. augusta);
  • v deň všetkých liturgických slávností Bohorodičky Panny Márie;
  • raz ročne v deň, ktorý si slobodne vyberie každý veriaci;
  • vždy, keď niekto zo zbožnosti navštívi tento kostol v skupine pútnikov.

-fc-