Program Master je aj pre rehoľníkov

Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu, ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom aktuálne študuje spolu 36 študentov.

Zámerom programu je ponúknuť prehĺbené štúdium teológie manželstva a rodiny s cieľom skvalitnenia pastorácie rodín vo farnostiach a komunitách. Štúdium vychádza okrem aktuálnych dokumentov Cirkvi zvlášť z teológie tela sv. Jána Pavla II., ktorá pomáha samotnému rehoľníkovi pochopiť svoje zasvätenie v perspektíve sebadarovania. Okrem tohto osobného prospechu pomáha tiež hľadať spôsoby a cesty pastorácie rodín zvlášť v dobe nových prúdov a ideológií. 

Pastorácia rodín je úlohou celého Božieho ľudu a preto v symbióze rôznych stavov (manželov, kňazov i jednotlivcov) sú neodmysliteľnou súčasťou práve rehoľníci, keďže oni poukazujú na cieľ, ku ktorému smeruje každý človek a každá pastoračná aktivita.

Pozývame do tohto jedinečného programu vás a cez vás i osoby, s ktorými spolupracujete (manželov, kňazov, odborníkov, jednotlivcov). Zároveň Vás prosíme o modlitby za toto dielo.

Viac informácií o programe nájdete na Master v teológii manželstva a rodiny a na facebooku.

Richard a Mária Kucharčíkoví