O čom je pravá duchovnosť – pozvánka na duchovné cvičenia

V júli sa u verbistov v Nitre môžu duchovne obnoviť zasvätení pod vedením p. Jána Štefanca SVD. Témou duchovných cvičení v dňoch 21. -26. júla 2019 je O čom je pravá duchovnosť. Je to otázka, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana.

Kresťan a zasvätený človek má cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu túžby, hlavne sexuálnej túžby, je cesta, ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. O to skôr v zasvätenom spôsobe života. Uvedomenie si všetkého toho, čo je v nás živé, je spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

Informácie ohľadom ubytovania si prečítajte na stránke exercičného domu a prihlasovací formulár na tieto DC nájdete tu.