Projekt Európa u saleziánov

V Ríme sa na konci novembra stretli saleziánski provinciáli z Európy, aby sa znova zaoberali spolu s hlavným predstaveným a jeho radou témou Projekt Európa (PE). Nechýbali dvaja slovenskí saleziáni – provinciál z Bratislavy don Jozef Ižold a provinciál saleziánov na Ukrajine don Karol Maník.

Cieľom stretnutia od 28. do 30. novembra v hlavnom dome saleziánov bola základná myšlienka PE, aby saleziáni skúmali, čo od nich očakáva Boh v dnešnej spoločnosti na starom kontinente. Obohatením a materiálom na rozmýšľanie a diskusiu bol aj referát saleziána kardinála Angela Amata o nedávnej synode o rodine. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a jeho radcovia pripravili prehľad toho, čo sa doteraz podniklo v rámci PE a aké môžu byť nasledovné výzvy.

Provinciáli a hlavní radcovia sa zaoberali aj materiálom, ktorý poslali jednotlivé provinciálne rady ako zhodnotenie stavu PE, najmä v troch základných oblastiach – vnútorné oživenie, nové umiestnenie diel a reorganizácia európskych provincií, prijatie misionárov v Európe. Tieto tri hlavné okruhy charakterizujú PE už od jeho začiatku v roku 2008.

Na stretnutí boli prítomné aj dve členky generálnej rady sestier saleziánok. Po troch dňoch prác načrtol hlavný predstavený v záverečnom príhovore k provinciálom línie rozvoja PE, ktoré už počas decembra a januára hlavná rada na svojom pravidelnom plenárnom zasadaní rozvinie do konkrétnych krokov. Ďalšie stretnutie provinciálov Európy je naplánované na rok 2016.

(Zdroj: saleziani.sk, ANSA, -rh-)