Sympózium o zasvätenom živote

Teologický inštitút zasväteného života Claretianum Pápežskej Lateránskej Univerzity organizuje sympózium o zasvätenom živote na tému Evanjeliová radosť v zasvätenom živote.

Sympózium je pripravované pre všetkých zasvätených, kňazov i laikov, ktorí majú záujem. Uskutoční sa v dňoch od 9. do 12. decembra v čase od 16.00 do 18.45 vo veľkej aule univerzity Urbanianum. Každý deň bude možnosť vypočuť si dva príspevky, po ktorých bude nasledovať dialóg s prednášajúcim. Jednotlivé témy prednášok sa dotýkajú výziev pre zasvätený život, chariziem postavených do služby, formácie a evanjelizácie. Medzi pozvanými prednášajúcimi je aj Mons. José Rodríguez Carballo OFM, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Bude hovoriť na tému Úloha zasvätených v novej evanjelizácii.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-