Prorok Izaiáš prehovoril k sestrám na seminári v Bratislave

Seminár na tému Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy počas tohto víkendu zorganizovala teologicko–spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí na Slovensku v priestoroch Centra Salvator v Bratislave. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené, predstavené, sestry formátorky a sestry po zložení doživotnej profesie. Zúčastnilo sa na ňom 110 sestier z rozličných rehoľných rádov na Slovensku. Prednášateľom bol prof. Peter Dubovský SJ.

V úvode stretnutia pozdravila všetkých prítomných za organizátorky sr. M. Felicitas Vengliková FDC. Prednášajúci P. Dubovský počas celého seminára vovádzal sestry do hlbín Božieho slova cez proroka Izaiáša. Poukázal na historický kontext Izraela, v ktorom sa nachádzal vyvolený národ, a na poslanie proroka Izaiáša, ktorého misia na jednej strane prinášala pokoj a na druhej strane napätie. Izaiáš dokázal hlboko zanalyzovať situáciu, v ktorej sa vyvolený národ nachádzal. Od súčasného človeka tiež žiada, aby mal odvahu pozrieť sa pravde do očí, vidieť realitu takú, aká je, a napriek všetkému mať nádej.

Úlohou účastníčok bolo počas seminára prečítať všetkých 66 kapitol Knihy proroka Izaiáša, nechať sa preniknúť Božím slovom, ktoré je stále živé, a učiť sa od Izaiášovej logiky mať oko, ktoré vidí, nezakrýva si realitu, vidí poza a vidí nádej.

Na záver stretnutia bol priestor na otázky a vzájomné zdieľanie. Seminár bol obohacujúci a svojou kvalitou podnietil záujem sestier o ďalšie stretnutie podobného rázu.

sr. M. Chiara Antalová CFSF
-fc-