Sviatok sv. Školastiky oslávili mníšky benediktínky s trnavským arcibiskupom

Pri príležitosti sviatku svätej Školastiky v klauzúrnej komunite mníšok benediktínok Kláštora Najsvätejšej Bohorodičky v Horných Orešanoch slávil 10. februára svätú omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V homílii predstavil prítomným mníškam a zhromaždeným veriacim život a čnosti svätej Školastiky vo vzťahu k jej rodnému bratovi, svätému Benediktovi: „Ich súrodenecký a najmä duchovný vzťah nás učí a povzbudzuje k našej vzájomnej duchovnej blízkosti a pomoci.“ Poďakoval mníškam za silu modlitieb a obety klauzúrneho života a mladým veriacim z farnosti Horné Orešany, kde je postavený kláštor, za obohatenie slávnosti svojím spevom.

Po slávnostnej svätej omši nasledovala prehliadka dokončených kláštorných priestorov pre hostí. Toto ubytovanie benediktínky ponúkajú všetkým ľuďom, ktorí hľadajú miesto duchovného stíšenia a ľudského prijatia. Stretnutie trnavský arcibiskup zavŕšil osobným rozhovorom s komunitou mníšok.

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Ivan Ružička
-fc-