Prosiť a…

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!…“
Slová evanjelia nás silne povzbudzujú, aby sme sa obracali s prosbou na Pána, aby sme brali vážne prosebnú modlitbu. A my to aj robíme. Prosíme. Často a veľa.

No máme neraz skúsenosť, že to nefunguje. A tak si kladieme otázku: Prečo Boh neodpovedá na naše modlitby?

Po ruke máme množstvo odpovedí: nedostatočná viera, žiadame si nesprávne veci, žiadame niečo, čo je v etape života, ktorú práve žijeme, pre nás nepotrebné, Boh nám to dal iným spôsobom, atď. Raz pochopíme, prečo nám Boh nedal to, o čo sme prosili v modlitbe.

C. S. Lewis hovorí, že väčšinu večnosti budeme Bohu ďakovať za modlitby, ktoré nevyslyšal. A môže mať pravdu.

Sme pozvaní preniknúť hlbšie k Bohu, pochopiť podstatu, prehĺbiť svoju vieru, dôveru v neho. Každý deň máme príležitosť pre rast. Nachádzať motiváciu pre komunikáciu s osobným Bohom, vkladať sa do nej celý a ostať otvorený na to, čo nám Boh daruje, je veľkým dobrodružstvom života viery. Máme na to dostatok odvahy?

Ján Štefanec, SVD