Ako zdravo vychovávať emócie a sexualitu v zasvätenom živote

Poprosili sme profesora Hansa Zollnera, SJ o syntézu seminára Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality do piatich-šiestich bodov. Nech sa páči, jeho komentár k tomu, ako zdravo vychovávať emócie a sexualitu.

  1. Uvedomiť si, že emócie a sexualita sú podstatnou a dopĺňajúcou súčasťou každého ľudského života.
  2. Zrelosť znamená naučiť sa žiť s napätiami, ktoré vždy prídu a budú prichádzať v ľudskom živote až do jeho konca.
  3. Zrelosť neznamená absolútnu dokonalosť, ale skôr úsilie a úprimnú snahu pokračovať na ceste napriek osobným chybám a hriechom, ktoré sprevádzajú životnú cestu človeka.
  4. Poznať sa lepšie vo svojich emotívnych a sexuálnych reakciách chce veľa trpezlivosti, vytrvalosti a vôľu vstúpiť do seba a pracovať na sebe.
  5. Pokúsiť sa uskutočniť tri kroky: poznať svoje emócie a svoju sexualitu, prijať ich a hľadať dostatočne pokojné spolužitie s týmito skutočnosťami.
  6. O tomto procese je nutné otvorene a úprimne hovoriť s duchovným vodcom/sprievodcom, hovoriť veľmi pravdivo o radostiach a výzvach, ktoré nás sprevádzajú.

Hans Zollner je nemecký teológ a psychológ. Narodil sa v roku 1966 v Regensburgu a v roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Je dekanom Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme; vicerektorom Pápežskej Gregorovej univerzity (PUG) v Ríme, riaditeľom Centra pre ochranu mladistvých pred zneužívaním pri PUG a členom Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred zneužívaním.

Foto: Františka Čačková, OSF