Provinciál jezuitov P. Rudolf Uher prevzal úrad

V nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol do tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, pátrom Adolfom Nicolásom. V období po náhlom úmrtí predchádzajúceho provinciála pátra Petra Bujka dňa 3. septembra 2013 provinciu viedol viceprovinciál páter Jozef Šuppa.
Slávnosti uvedenia do úradu sa okrem slovenských jezuitov zúčastnili aj hostia zo zahraničia: provinciál českých jezuitov P. Josef Stuchlý, aktuálny provinciál Rakúskej provincie P. Gernot Wisser a jeho nástupca P. Bernhard Bürgler, a P. Andrzej Majewski, rektor jezuitského kolégia Bobolanum vo Varšave. Páter Jozef Šuppa, ktorý bol kazateľom slávnosti, sa na konci homílie modlil za nového provinciála týmito slovami:

„Dobrý Ježišu, keď sa stretávame v nedeľu Dobrého pastiera na začiatku služby nášho nového pátra provinciála – Rudolfa Uhera –, na príhovor tvojej i našej Sedembolestnej Matky ťa prosíme: Obdaruj jeho i nás všetkých darom skutočnej lásky; lásky, ktorá je ukrižovaná a bolí, no je vždy ochotná vo všetkom milovať a slúžiť. Lebo takou bola a ostáva tvoja láska! A my sme spoznali a uverili, že nás miluješ takouto láskou a učíš nás žiť pravým životom. Svätý Ignác, nauč aj nás vo všetkom milovať a slúžiť.“

(Zdroj: www.jezuiti.sk)

-sc-