Zasvätení a radosť z Evanjelia

Zasvätený život a radosť z evanjelia je témou 2. stretnutia zasväteného života, ktorý organizuje Neapolská arcidiecéza od  17. do 22. mája. Organizátori tohto druhého ročníka povedali: „Týmto stretnutím chceme podporiť hodnotu  zasväteného života a rozšíriť jeho poznanie v našej arcidiecéze. Chceme dať poznať množstvo prejavov chariziem, poslania, pravého bohatstva bytia  a pôsobenia: od kontemplatívneho života, ktorý vo svojich kláštoroch prijíma Božie slovo v mlčaní a adoruje krásu samoty obývanej Bohom, až po rôzne cesty apoštolského života, v brázdach ktorého klíči evanjeliové zrno vo výchove detí a mladých, v starostlivosti o chorých a starých, v sprevádzaní rodín, v odhodlaní k životu a k svedectvu pravde, v ohlasovaní pokoja a lásky, v nasadení sa pre novú evanjelizáciu a pre mnohé polia cirkevného apoštolátu.“ Počas stretnutia sú pripravované ďalšie aktivity, kurz permanentnej formácie, stretnutie s kardinálom Crescenziom Sepem, niekoľko vstupov v Rádiu Univerzity sr. Uršuly Benincasa s rôznymi hosťami a teologickú formáciu podporia dve stretnutia na Pápežskej teologickej univerzite južného Talianska. Pre zasvätených to opäť bude príležitosť stretnúť sa a rozšíriť svoje obzory, ako aj možnosť dať sa spoznať, svoju charizmu, poslanie vo svojej vlastnej arcidiecéze.

(zdroj:www.chiesadinapoli.it)

-ms-