Provinciáli saleziánov Európy sa stretli v Ríme

Generálny predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime sa stretol so všetkými provinciálmi Európy a koordinátormi pre pastoráciu mládeže a formáciu v dňoch 2. – 4. decembra 2016 v generálnom dome saleziánov v Ríme. Tentokrát sa témy stretnutia sústredili najmä na poslanie medzi chudobnými mladými (utečenci a migranti, centrá pre odborné vzdelávanie) a na saleziánsku formáciu v Európe. Pozvaný hosť don Munir El Rai, provinciál zo Stredného východu, hovoril o súčasnej situácii v Sýrii a o dvoch saleziánskych komunitách, zložených zo siedmich bratov, ktorí sa starajú o 2000 mladých v dielach v Aleppe a Damasku. Saleziáni z Veľkej Británie všetkých pozvali do svojho obnoveného formačného domu v Londýne – Battersea a vikár hlavného predstaveného hovoril o procese prác v medzinárodných komunitách na Valdoccu a Colle Don Bosco v oblasti prijímania hostí a animácie.

Počas svätej omše v posledný deň stretnutia hlavný predstavený don Ángel povzbudil poslucháčov k tomu, aby mali nádej pre prekonávaní problémov a istotu, že Pán koná spravodlivo voči pokorným. „Boli sme povolaní pracovať za spravodlivosť pre tých najmenších, to je naším znakom, poslední budú našou spásou,“ povedal hlavný predstavený. Saleziánov vyzval k pokračovaniu v rúcaní bariér medzi rozličnými provinciami a krajinami, aby prechovávali širšie a hlbšie videnie budúcnosti saleziánskej charizmy, ktorá je vždy sústredená na chudobných mladých. Hovoril o svojom sne, a to o prítomnosti viacerých mladších misionárov, ktorí pomôžu budovať interkultúrne, medzinárodné a medziprovinčné komunity v Európe s bohatšou dynamikou. Všetci prítomní provinciáli boli pozvaní uvažovať ako európski saleziáni a zdieľať sviežu a živú charizmu, ktorá je taká potrebná pre dnešných mladých.

Don Jozef Ižold, provinciál saleziánov na Slovensku, vyjadril, že tieto stretnutia sú prínosom, možnosťou zdieľať radosti i ťažkosti provinciálov. Vyjadril, že aj problémy, ktorých sa niekedy dotýkajú, sú najmä problémy v západnej Európe. Pre saleziánov na Slovensku môžu byť takým vyrušením, aby sa pozerali trochu ďalej, keďže tieto ťažkosti prichádzajú aj k nim. Podnecuje nás to, aby sme rozmýšľali a pozerali sa okolo seba v širšom kontexte,“ povedal don Ižold.

Od roku 2004 sa provinciáli Európy schádzajú každý druhý rok, čím sa otvárajú viac pre spoluprácu, zdieľajú sa o smerovaní saleziánskej charizmy v Európe a tiež majú príležitosť k spoznaniu dvoch európskych regiónov s mnohými jazykmi a kultúrami.

-msk-