Provinciálna kapitula saleziánov bude pokračovať v Čičmanoch

Slovenskí saleziáni pokračujú od nedele 10. apríla v prácach svojej Provinciálnej kapituly jarným zasadaním. V novembri sa uskutočnilo jesenné zasadanie a medzičasom pracovala kapitula formou viacerých komisií.

„Táto provinciálna kapitula sa zaoberá tým, ako uviesť myšlienky 27. generálnej kapituly saleziánov do praxe na Slovensku. A usilujeme sa tiež nájsť také najdôležitejšie témy, ktoré pomôžu predstaveným provincie usmerňovať saleziánske pôsobenie v najbližších rokoch,“ opísal význam kapituly jej regulátor don Pavol Grach.

Jednotlivé pracovné komisie sa od novembra venovali témam ako pastorácia povolaní, pastorácia rodín, saleziánska rodina a laici, pastorácia Rómov, Domka, či permanentná formácia, perspektíva diela v Šaštíne, ale aj starosť o starších spolubratov, či model priebehu duchovných cvičení. Osobitne sa jedna komisia venovala prehodnoteniu jednotlivých saleziánskych diel na Slovensku.

V programe počas troch pracovných dní jarného zasadania sa bude Provinciálna kapitula saleziánov schádzať na doobedný a poobedný pracovný blok, na spoločné modlitby a každodennú adoráciu pred eucharistiou. V závere zasadania je v programe aj privítanie zástupcov saleziánskej rodiny.

„Pozývam spolubratov saleziánov, i saleziánsku rodinu, aby sa modlili za naše rozhodnutia na Provinciálnej kapitule, aby nás Duch Svätý viedol, aby sme lepšie žili ako bratia, mladým viac pomáhali a mali radi Pána,“ napísal provinciál saleziánov don Jozef Ižold pred začiatkom jarného zasadania všetkým spolubratom v provincii.

zdroj: saleziani.sk