Saleziánky na stretnutí CIEM prebudili nostalgiu

Stretnutie medziprovinciálnej konferencie Európa – Blízky Východ (CIEM), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. – 5. apríla 2016 v Bratislave, bolo opäť príležitosťou prejsť spoločne kúsok cesty. Nie iba hovoriť o kultúre povolaní, je potrebné urobiť viac a to sa nedá bez osobného príspevku v prebudení „ohňa“. V tomto duchu začali účastníčky konferenciou s don Iginom Biffim, riaditeľom Saleziánskeho inštitútu Bearzi v Udine,  ktorý sa venoval hlavnej téme stretnutia “Nostalgia po Bohu zapáli oheň.” “Každá z nás má mať v sebe oheň, ktorým rozpáli svoje povolanie, aby bolo príťažlivé a bolo posolstvom pre druhých”, povedala sr. Damjana Tramte, predsedníčka CIEM.
Sestry z rôznych provincií mali príležitosť odovzdať si navzájom skúsenosti z pastorácie povolaní alebo nových možností počiatočnej formácie. Jednotlivé projekty predstavili sestry zo slovenskej, slovinsko – chorvátskej a rakúsko – nemeckej provincie.   O návrhoch postojov, ktoré kultúru povolania budú podporovať, uvažovali v jednotlivých skupinách, z čoho spoločne vyšla pekná syntéza, ktorú si ponesú do svojich provincií nie tak na jej predstavenie, ale skôr ako ju preniesť do života.
Práca provinciálok a zvlášť delegátok zahŕňala tiež znovu prejdenie si cesty konferencie CIEM s jej narodením v roku 1998, krízou v roku 2003 a dnešným rozkvetom spolupráce a otvorenosti. Stretnutie ukončila sr. Runita Borja, generálna radkyňa pre pastoráciu mládeže, povzbudivými slovami o tom, ako Boh hovorí ku každej, k čomu je potrebné mať srdce, ktoré sa otvorí a počúva.
V týchto dňoch práce  a pekného zdieľania života, boli účastníčky posilňované  modlitbou a adoráciou, ako aj podporou sestier z jednotlivých provincií. Eucharistia, ktorej predsedal provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold s jeho vikárom don Jánom Martiškom, bola znakom spoločenstva, ktoré pomáhalo dýchať rodinného ducha.
Slovenská provincia sestier saleziánok, ktorá bola hostiteľom CIEM, pripravila program pre sestry s detským folklórnym súborom Kremienok, ktorý v polhodinovom programe „prešiel“ celé Slovensko a jednotlivé regióny predstavil tancom a spevom. Nechýbala prítomnosť noviciek s ich sviežim a veselým programom. Účastníčky mali možnosť putovať do národnej baziliky v Šaštíne a modliť sa za rodiny ako aj komunity a tiež si prešli historickú časť Bratislavy a zastavili sa v provinciálnom dome FMA.
CIEM združuje viac ako 20 krajín v 12 provinciách, zjednocuje východ i západ Európy. Cieľom je vzájomná pomoc, zdieľanie saleziánskej charizmy v rôznych kultúrnych a náboženských prostrediach, ako aj možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami pri realizácii rôznych diel. Vo svete pôsobí 10 medziprovinciálynch konferencií (Španielsko – Portugalsko, Taliansko, India, Stredná Amerika, Bolívia, Severná Amerika, LAtisnká Amerika, Brazília, Ázia, Afrika – Madagaskar).
-ms-