Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

Harmónia Modra privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov od počiatočnej po permanentnú formáciu. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých reholí. Pozvanými hosťami, ktorí seminár viedli, boli P. Marek Vaňuš SVD a sr. Michaela Pitterová FMA.

V úvode stretnutia pozdravila všetkých prítomných predsedníčka KVPŽR sr. Magdaléna Sumilasová OSF. Po jej pozdrave nasledoval biblický blok pátra Marka, v ktorom upriamil pozornosť na prorocké povolanie a poslanie, vychádzajúc zo života proroka Jeremiáša. Druhý deň sa niesol v atmosfére kánonického práva. Sestra Michaela pomohla prítomným sestrám cez konkrétne príklady vniknúť do tajomstva kánonov, týkajúcich sa evanjeliových rád a života v spoločenstve. Nechýbali ani otázky z praktického života, na ktoré zodpovedala v závere svojho bloku. Večer druhého dňa si sestry nanovo spoločne pripomenuli Rok zasväteného života cez prezentáciu pripravenú sr. Monikou Skalovou FMA, v ktorej vyzdvihla podstatné prvky z listu pápeža Františka zasväteným.

Tretí, záverečný deň stretnutia prežili prítomné sestry znova s Božím slovom. Po individuálnej meditácii úryvku z Jánovho evanjelia o Jánovi Krstiteľovi a povolaní prvých učeníkov (1, 19 – 51) ponúkol páter Marek hodnotnou exegézou inšpiratívny pohľad na postavu a svedectvo Jána Krstiteľa ako formátora, zachytávajúc v texte dynamiku vzťahu medzi Jánom, učeníkmi a Ježišom. Po spoločnom zdieľaní nasledoval ešte informačný blok, v ktorom boli sestry oboznámené s najbližšími podujatiami celoslovenského charakteru týkajúcimi sa ďalších ročníkov internoviciátu a interjuniorátu, slávenia Roka zasväteného života, ako aj možnosti spolupráce na projekte Z4Z.

Na stretnutí nechýbala  spoločná modlitba a spoločné slávenie Eucharistie. Čas prestávok bol vyplnený neformálnymi sesterskými rozhovormi.

 Sr. Simeona Čupová, CJ