Mníšska Fraternita Jeruzalem sa stretla vo Florencii

V nedeľu 22. 2. a v pondelok 23. 2. si vo Florencii v kláštore Fraternity Jeruzalem pripomenuli druhé výročie odchodu na večnosť otca Pierre-Marie Delfieuxa – zakladatela mníšskej Fraternity Jeruzalem. Slávnostná svätá omša v nedeľu s miestnym arcibiskupom kardinálom Bettorim  za účasti bratov a sestier z 15 národností  a rôznych komunít v Európe poukázala na dôležitosť svedectva zasväteného života v súčasnosti. Fraternita Jeruzalem je ovocím II. vatikánskeho koncilu a mníšskej tradície pod heslom: V srdci mesta byť v srdci Boha. Spája spiritualitu východu i západu a denne adoruje Krista. V tomto roku, keď Fraternita Jeruzalem oslavuje 40 rokov od svojho vzniku, sa pripravuje aj vydanie Knihy Života v slovenčine. Súčasťou večera Fraternity Jeruzalem bola aj adorácia a panelová diskusia o mníšskom živote uprostred mesta a potrebe ticha na stretnutie sa s Bohom.

Informácie o spiritualite Fraternity Jeruzalem sú na webovej linke jerusalem.cef.fr