Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 13. – 15. apríla sa v Brehove pri Trebišove konala IV. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť východnej Európy, minister Krakovskej provincie, 16 bratov kustódie, ako aj dvaja hostia. Kapitulní bratia zhodnotili priebeh uplynulých štyroch rokov a zvolili nové vedenie. Za kustóda bol opätovne zvolený brat Tomáš Lesňák, za vikára a zároveň sekretára bol zvolený brat Martin Mária Kollár, za ekonóma brat Peter Gallik a tretím členom rady sa stal brat Róbert Gajderus. Druhá časť volebnej kapituly je plánovaná na 26. – 29. mája tohto roku. Počas nej majú byť zvolení predstavení jednotlivých kláštorov a vytýčený program kustódie na najbližšie štvorročie.
Brat Tomáš Lesňák sa narodil v roku 1976 v Levoči. Rehoľnú formáciu absolvoval v Krakove a v Ríme. V službe kustóda pôsobí od roku 2011.

(Zdroj: Sekretariát Kustódie minoritov na Slovensku)