Prvé a večné sľuby zložili traja redemptoristi v Podolinci

Traja redemptoristi dňa 15. augusta v Podolínci skladali rehoľné sľuby. Pri svätej omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. v kostole sv. Stanislava svoje prvé sľuby zložili Stanislav Marcin a Juraj Džama. Doživotné sľuby zložil P. Jozef Novák ml.

Provinciál jednotky Bratislava – Praha, P. Václav Hypius v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že „takéto slávnosti skladania sľubov sa v Európe v tomto roku konajú len v provincii Varšava, Ľvov a v našej provincii. Rehoľa sa rozrastá skôr na iných kontinentoch. Sme vďační, že aj u nás Boh vzbudzuje povolania. Sme vďační aj za to, že ste boli ochotní počuť a odpovedať na povolanie, ďakujeme za Božiu štedrosť a tiež vašu veľkorysosť. My ostatní si pripomíname deň, keď sme takto sľuby skladali my. Vytrvali sme dodnes vďaka Božej milosti.“

P. Hypius pripomenul, že „snaha vzbudzovať povolania prostredníctvom rozličných aktivít a stretnutí nie je vždy korunovaná úspechom“. Nahlas sa pýtal „Čo sme kedy urobili, že sa k nám dnes pridali dvaja mladi muži a dokonca jeden diecézny kňaz?“

P. Hypius sa nakoniec odvolal na osobu svätca, ktorý založil rehoľu redemptoristov: „budeme vzbudzovať povolania, ak budeme žiť svoju charizmu, teda ohlasovať evanjelium. Rehoľa sa zrodila z horlivosti sv. Alfonza. Ňou v ľuďoch roznecoval lásku k Bohu. Kázal, písal, komponoval piesne, staral sa o chorých, vyhľadával zanedbaných. Ktosi povedal, že redemptoristi zomierajú obutí. Nebojme sa ani my dotýkať sa v službe rán tohoto sveta.“

Zasvätený život informovala Gabriela Bartková Kalafus

-msk-