Ježišova modlitba

Pane, Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou. Tak znie klasická formula Ježišovej modlitby. Môže byť aj kratšia, či dlhšia, no to nie je najdôležitejšie. Táto modlitba je prostá, jednoduchá, stále k dispozícii. Ak sa spojí so správnym postojom – snahou o budovanie osobného vzťahu s Ježišom, stáva sa z nej nenahraditeľný prvok duchovného života. A možno pri nej použiť aj čotky. 🙂 Naučí nás ju mladý youtuber Br. Michal Kukuča OSB.