Prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bolo realizované formou online. Zúčastnili sa ho všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Gréckokatolíckych rehoľníkov a rehoľných komunít sa pripojilo približne 40, a počet všetkých zúčastnených zasvätených osôb bol asi 122. Okrem rehoľných sestier, bratov a rehoľných kňazov, boli aj dvaja zástupovcia mníšskeho stavu a jedna zasvätená panna. 

Stretnutie moderovala provinciálna predstavená sestier služobníc, sr. Emaneula Rindošová. Po úvodnom privítaní a predstavení všetkých účastníkov stretnutia, nasledovala spoločná modlitba, ktorú pripravili a viedli sestry baziliánky z Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda z Trebišova. V ďalšej časti stretnutia zaspievali tropár a kondák Sviatku Stretnutia Pána kontemplatívne sestry redemptoristky z Vranova nad Topľou.

Najprv boli predstavené všetky pripojené komunity a potom sa k nám  krátkou prednáškou prihovoril vladyka Marián Andrej CSsR. Zasvätených vyzval k bratskému a sesterskému životu v láske, v spoločenstve, ktoré priťahuje ku Kristovi a načúva Svätému Duchu. Vyšší predstavení gréckokatolíckych reholí informovali o dôležitých udalostiach, aktivitách, či každodennom živote v svojich (vice)provinciách v minulom roku, ako aj o nových plánoch pre aktuálny rok 2022.

Na záver sa na tému synodálnej cesty prihovoril arcibiskup a metropolita Ján Babjak, ako aj ostatní vladykovia. Z online stretnutia vyžaroval duch bratstva a sesterstva, zdieľania sa, duchovnosti, modlitby a spoločného kráčania s Cirkvou. Celé stretnutie pripravili vyšší predstavení gréckokatolíckych reholí na Slovensku: redemptoristi, baziliáni, sestry služobnice, baziliánky a redemptoristky.

Metod Marcel Lukačik, CSsR