Zasvätený život očami detí

Sestry Kongregácie Božského Vykupiteľa na svojej internetovej stránke v týchto dňoch pridali príspevok, ktorý s ich dovolením preberáme.


Už 26. krát Cirkev slávila 2. február ako Deň zasvätených. Pripomenuli sme si to aj v našich komunitách, hovorili sme o tom deťom v školách, niektorí laici nás prekvapili kyticou kvetov. Všetko to bolo príležitosťou vyjadriť Bohu vďaku za ničím nezaslúžený dar povolania.

Ak sa chcete dozvedieť, ako vnímajú rehoľné sestry deti, prečítajte si nasledovné vyjadrenia:

Rehoľná sestra – to je Ježišova nevesta.

Je to človek, ktorý pomáha ľuďom v núdzi. Zlepšuje náladu ľuďom.

Zasvätenú osobu si predstavujem v dlhom plášti s kapucňou. Po ceste sa modlí. Nemá rodinu, lebo je zasvätený Bohu.

Rehoľník – osoba zasvätená Bohu, slúži mu, roznáša posolstvo Boha, modlí sa k nemu, je tu.

Rehoľník sa každý deň modlí. Prosí, aby sa duše v očistci dostali do neba a aby sa stali svätými.

Zasvätené osoby sú Boží hlásatelia, ktorí ohlasujú Božie kráľovstvo tu na zemi. Majú veľký dar, že môžu slúžiť Bohu a môžu mu robiť dobro. Aj anjeli im to závidia.

Zdroj: sdr.sk