Prvé stretnutie misionárov vo Fatime

Pátri misionári komboniáni, ktorí pracujú v evanjelizácii a v animovaní misií v dvoch provinciách Španielska a Portugalska, sa stretli od 6. do 8. júna vo Fatime, aby sa viac spoznali, spolu uvažovali a navzájom si odovzdali skúsenosti zo svojich misijných aktivít.

„Stretnutie,“ povedal páter Carlos Alberto Nunes, „sme prežili v jednoduchosti a priateľstve. Mali sme možnosť navzájom sa lepšie poznať a lepšie spoznať aj misionárske aktivity, ktoré rozvíjame v oboch krajinách, tiež poukázať na niektoré konkrétne akcie, ktoré môžeme robiť spolu v spoločnej európskej misii.“

Misionári sa spolu modlili krížovú cestu v uliciach Fatimy a boli prítomní na svätej omši v kaplnke zjavenia, kde niektorí z nich porozprávali svedectvo o svojej osobnej misijnej skúsenosti. Stretnutie ukončili svätou omšou v nedeľu Zoslania Ducha Svätého vo fatimskom sanktuáriu.

„Duch Fatimy,“ povedal páter Carlos, „dal nášmu stretnutiu väčší význam. Bola to milosť, ktorá všetkých naplnila radosťou. Na oltári sveta, v spoločenstve všetkých, ktorí sa tu zišli modliť a sláviť sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý zostúpil na Máriu a apoštolov, sme sa cítili byť viac Cirkvou aj viac misionármi. Obsah sviatku Zoslania Ducha Svätého nám pomohol prehĺbiť ducha misií a uvedomiť si, aké majú byť naše misie dnes. Sme si istí, že dar Ducha Svätého nás stále sprevádza a osvecuje naše misionárske aktivity.“

Ďalšie stretnutie pátrov misionárov komboniánov bolo naplánované na jún 2015 v Španielsku.

(Zdroj: www.comboni.org)

-sc-