Prvý deň nového roka prosíme pre svet o dar pokoja

Svetový deň pokoja, ktorý pripadá na 1. január 2018, je pre Svätého Otca vždy príležitosťou osloviť ľudí osobitným posolstvom. Na najbližší, už 51. Svetový deň pokoja, Svätý Otec František vyzýva k lepšiemu prijatiu ľudí, ktorí zo svojich krajín utekajú pred „vojnou a hladom alebo ktorí sú nútení opustiť svoje domovy kvôli diskriminácii, prenasledovaniam, chudobe a zhoršeniu životného prostredia“. Podľa pápežových slov skutočná integrácia utečencov v súčasnosti predstavuje jednu z nutných podmienok pokoja v našej spoločnosti. V súčasnosti sa týka už viac než 250 miliónov migrantov, z ktorých sú 22 a pol milióna utečenci. Svätý Otec vyzýva, aby sme zmenili svoj pohľad na nich a nepozerali na migrantov ako na hrozbu, ale s dôverou videli v nich príležitosť „vybudovať budúci pokoj“. Práve vďaka hlbšiemu pohľadu môžeme objaviť, že títo ľudia nemajú prázdne ruky, ale prichádzajú so svojimi schopnosťami, energiou a úsilím.

-msk-