Prvý slovenský legionár Krista bude mať primície

V sobotu 16. decembra 2017 bola kongregácia Legionárov Krista obohatená o 33 nových kňazov, medzi ktorými bol aj jeden Slovák. S rehoľnými spolubratmi prijal v Bazilike svätého Pavla za hradbami sviatosť posvätného rádu vkladaním rúk aj Štefan Kavecký LC. Hlavným svätiteľom bol Giuseppe kardinál Bertello, prezident Governatorátu Mestského štátu Vatikán.

Štefan Kavecký LC, rodák z Bratislavy, je prvým slovenským kňazom tejto pomerne mladej kongregácie s bohatým počtom povolaní. Pri prijatí sviatosti ho sprevádzali rodičia, príbuzní a niekoľko desiatok veriacich zo Slovenska z rodnej farnosti Bratislava – Dlhé Diely a zo spoločenstva Regnum Christi. Nechýbali ani veriaci z Viedne, kde teraz novokňaz pôsobí v Centre Jána Pavla II. Duchovne s ním boli spojení aj ďalší veriaci, pretože vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave bola v čase vysviacky na jeho úmysel slávená svätá omša.

Primičnú svätú omšu slúžil vo vatikánskom Kostole sv. Štefana z Abesínie 17. decembra 2017. Ďalšie „poprimície“ budú 7. januára 2018 v „Apoštolskej škole“ Legionárov Krista v nemeckom Bad Münstereifeli, 14. januára 2018 o 11:00 vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave a 21. januára 2018 v Centre Jána Pavla II na Marxergasse 10/4 vo Viedni.

TK KBS informoval František Kavecký
-fc-