Rátať dni

Prvé čítanie dnešnej nedele je plné otázok. A takmer všetky sa týkajú poznania, chápania… Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly, kto môže pochopiť, čo chce Pán, kto by vyskúmal, čo je na nebi, kto by poznal Božiu vôľu, keby mu Pán nedal múdrosť…

Autor Knihy múdrosti priznáva, že ťažko chápeme veci na zemi a s námahou nájdeme i to, čo je na dosah. No v závere čítania hovorí o tom, že ľudí zachránila múdrosť.

Žalmista nám zas dáva zaujímavý návod, ako múdrosť nájsť: „Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.“ Rátať dni? Zrejme nemyslí len obyčajné počítanie, i keď by malo platiť to „čím starší, tým múdrejší“ 😉

Iste, skúsenosti i vek robia svoje. Nechcem podceňovať múdrosť starších. Vieme však všetci, že múdrosť sa nedostaví len tak sama od seba len preto, že človek má svoje roky (alebo že jeho dni sú už spočítané).

Žalmista nám však prezrádza i to, ako treba počítať dni, aby sme našli múdrosť srdca. „Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.“ Ísť v ústrety každému dňu s istotou, že Pán nás chce naplniť svojou milosťou, byť otvorený na „milosť za milosťou z jeho plnosti“, nech už má akékoľvek podoby. Kráčať deň za dňom s otvoreným srdcom prijať všetko od neho ako dar, mať oči viery, aby sme spoznali milosť daného okamihu. Aby sme spoznali milosť i vtedy, keď má podobu bolesti, kríža, problému. A tak deň za dňom rásť v dôvere, objavovať milosť, ktorou je naplnený každý deň – a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života, až kým svitne ten náš posledný a vstúpime do radosti a jasania bez konca.

Anna Viglašová, kandidátka OV