Redakcia pripravuje pätnáste číslo časopisu Zasvätený život

Redakčná rada časopisu Zasvätený život sa tento víkend stretla v Katolíckom dome v Žiline, aby pripravila nové, už pätnáste číslo časopisu.

Redaktori zhodnotili posledné číslo, ktoré sa do komunít dostalo minulý mesiac aj s originálnou prílohou – knihou Zasvätený život a duchovné zosvetštenie. Svoje postrehy dali taktiež k ďalším dvom knihám (Listy zasvätenýmHľadám svojich bratov) a k DVD Na 5 minút s nami, ktoré bolo ovocím projektu Z4Z a vyšlo vďaka Konferenciám vyšších rehoľných predstavených. Hovorili aj o ďalších tituloch, ktoré plánujú vydať v rámci nového projektu Z4P.

Časopis vychádza od roku 2010 dvakrát do roka. V archíve na webe si môžete prelistovať staršie čísla. Objednať si ho môžete tu: distribucia@kvrp.sk.

-fc-