Redakčný tím Zasväteného života sa stretol v Žiline

Aj redakčný tím časopisu a web stránky Zasvätený život potrebuje čas na prerozprávanie, reflexiu a tvorivosť. Preto sa dňa 24. októbra 2015 členovia redakcie stretli v Žiline u sestier františkánok (Dcéry sv. Františka), ktoré ich veľmi pohostinne a srdečne prijali. Pod vedením šéfredaktora P. Juraja Pigulu OSA prehodnotili prácu za uplynulé obdobie, zhodnotili ostatné číslo časopisu Zasvätený život, ktoré vyšlo v septembri, a pripravili nové vydanie. V ňom sa môžeme tešiť na aktuálne témy. Ako prezradil šéfredaktor, v jednotlivých rubrikách čakajú čitateľov zaujímavé témy, ktoré, dúfame, že podnietia diskusiu nielen v komunitách, a v prílohe sa pozrieme „s nádejou do budúcnosti“ (k čomu vyzval zasvätených pápež František).

Členovia redakcie sa venovali aj novému projektu, ktorý chcú odštartovať v januári budúceho roka. V ňom chcú viac zapojiť laikov, predovšetkým mladých, do spoločného hľadania nových ciest vzdelávania a evanjelizácie.

Aktuálne články a informácie nájdete vždy na stránke www.zasvatenyzivot.sk. Časopis Zasvätený život si môžete objednať na distribucia@kvrp.sk a nahliadnuť do starších čísel na http://www.zasvatenyzivot.sk/casopis/.

Web stránka Zasvätený život funguje aj vďaka podpore RENOVABIS, akcie solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe, a z dotácie Nemeckej biskupskej konferencie.

-ms-