Redemptorista bol menovaný za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy

Svätý Otec vymenoval Vicente de Paula Ferreira CSsR za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy Belo Horizonte a titulárneho biskupa Castra Nova. V súčasnosti pôsobil Ferreira ako formátor redemptoristov – študentov teológie v provincii Belo Horizonte.

P. Vicente de Paula Ferreira CSsR sa narodil 27. októbra 1970 v Ararai v  diecéze Cachoeiro de Itapemirim v štáte Espírito Santo.

Svoje rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 12. decembra 1992 a za kňaza bol vysvätený 16. novembra 1996. V reholi zastával rôzne úlohy ako zodpovedný za povolania a formáciu; v rokoch 2005 – 2014 bol provinciálnym predstaveným provincie Rio de Janeiro – Minas Gerais – Espírito Santo a od roku 2012 je členom Alfonziánskej akadémie v Ríme.

Zdroj: news.va

-msk-