V USA prebieha týždeň katolíckych sestier

V USA prebieha týždeň katolíckych sestier

Národný týždeň zasvätených žien prebieha v USA od 8. do 14. marca už po štvrtý krát. Je to príležitosť vyzdvihnúť a dať poznať poslanie a život rehoľných sestier. V jeho rámci sa uskutočňujú rôzne aktivity, do ktorých sa zapájajú tak rehoľné komunity, ako aj mladí, ktorí majú záujem bližšie spoznať ich život. Preto sú do spolupráce zapojené aj rôzne univerzity v USA.

Život sestier, ktoré žijú niektoré vo svete, niektoré v kontemplatívnych kláštoroch, iné v rehoľných komunitách aktívnym životom, je možné nielen lepšie spoznať, ale môže byť aj odpoveďou pre tie, ktoré o rehoľnom živote uvažujú. Zároveň je týždeň výbornou príležitosťou spoznať významný príspevok sestier pre spoločnosť ako takú v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, charity a tiež obrany ľudských práv, podporovania malých a chudobných, vôbec hodnoty života a jeho zmyslu.

Národný týždeň je sprevádzaný celkovo 162 zaujímavými aktivitami v rôznych mestách. Sú to stretnutia spojené s prednáškami, ponuka príbehov konkrétnych rehoľných sestier cez krátke videá, televízne a rozhlasové vystúpenia, diskusie, v ktorých sa ide do hĺbky, pečenie koláčov a ich predaj, a samozrejme modlitbové bdenia či liturgické slávenia. Je zároveň príležitosťou aj pre samotných obyvateľov miest spoznať sestry a ich poslanie na mieste, kde žijú.

Viac na http://www.nationalcatholicsistersweek.org.

-msk-