Redemptorista P. Janok slávi 70. rokov od prvých sľubov

Redemptorista P. Ján Janok slávi 2. augusta 2017 vzácne jubileum – 70. rokov od svojich prvých rehoľných sľubov. Tie zložil 2. augusta 1947, keď mal 18 rokov. Včera, na slávnosť sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa redemptoristov, po obnovení svojich rehoľných sľubov čistoty, chudoby, poslušnosti ako aj zotrvania v Kongregácii, sa P. Janok pri slávnostnom obede v kruhu spolubratov všetkým prihovoril: „Ďakujem Bohu za dar povolania. Ako Kristus nezabránil Petrovi, aby ho zradil, no dal mu slzy pokánia, tak ani mne nezabránil, aby som v živote neurobil chyby, no nedovolil, aby som odišiel z Kongregácie, za čo som mu vďačný a tak som sa učil, čo je to milosrdenstvo.“

K tomuto jubileu poslal P. Jánovi blahoprajný list generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl, v ktorom píše: „Ďakujem Pánovi, že Vás urobil znakom jeho milosrdnej lásky k jeho ľudu. Ďakujem za Vašu vernosť a misionárskeho ducha, ktorým žijete.“

Pri viacerých príležitostiach, ako aj vo svojej autobiografickej knihe Pán ma viedol, P. Ján vydáva svedectvo o chvíľach, keď po zakázaní rehoľnej činnosti komunistami vo vtedajšom Československu, jeho vysvätenie za kňaza bolo neisté. Vtedy povedal Pánovi: „Môžu mi zakázať, aby som sa stal kňazom, no moje rehoľné povolanie je medzi Tebou a mnou, mám ho v srdci, nemôžu mi ho vziať.“

zdroj: redemptoristi.sk

-msk.