Redemptorista Tobin sa znova nechal prekvapiť Bohom

Po rezignácii newarského arcibiskupa pápež František vybral do služby pre túto arcidiecézu 64-ročného redemptoristu Josepha Tobina, doterajšieho arcibiskupa Indianapolisu. Ten bude v Ríme túto sobotu kreovaný za kardinála.

Po menovaní vydal pre diecézu Indianapolis vyhlásenie, z ktorého vyberáme:
„Moji drahí bratia a sestry v Kristovi, jeden z mojich najobľúbenejších obrazov skúseností viery je ‚ochota nechať sa prekvapiť Bohom‘. V tomto zmysle boli moje posledné týždne mimoriadne ‚naplnené vierou‘. Prvý otras nastal, keď som sa 9. októbra dozvedel, že ma pápež František menoval za člena kardinálskeho kolégia. Druhý záchvev prišiel 22. októbra, keď mi pápežský nuncius zatelefonoval a oznámil mi, že ma pápež menoval za arcibiskupa Newarku v štáte New Jersey (USA). Do úradu mám byť uvedený 6. januára 2017.

Keď som prežil tento druhý šok, pomyslel som hneď na vás. Pamätám si, ako ste ma prijali, ako ste ma podporovali a ako ste odpúšťali moje chyby a obmedzenia. Pripomínali ste mi svoju náklonnosť a modlitbovú podporu. Pri pomyslení, že vás opustím, som sa cítil zdrvený. Mnoho nocí som nezažmúril ani oko a prelial som nejednu slzu. Mám dôveru, že Boh naplní dieru v mojom srdci pretekajúcou vďačnosťou za dar, že som s vami pohol prejsť spoločne kus cesty na tejto púti.

Váš brat v Kristovi Vykupiteľovi
+ Joseph W. Tobin CSsR

Arcidiecéza Newark sa rozprestiera na ploche približne 800 km², ktoré obýva 2,86 milióna obyvateľov. Z nich je asi 1,2 milióna (čiže 42 percent) katolíkov.

-fc-