Slovenskí dominikáni zverili ružencový apoštolát v Rumunsku kapucínom

Koncom októbra traja slovenskí dominikáni cestovali do rumunského mesta Oneşti, aby pomohli tamojším kapucínom rozbehnúť ružencový apoštolát v ich krajine. Pre kapucínov je to nový druh apoštolátu, na ktorý sa tešia a chcú do toho investovať veľa energie. Dominikáni im priniesli poverenie k tejto práci a poskytli im materiály, ktoré pri ružencovom apoštoláte používajú na Slovensku.

Bratia Melichar, Jozef a Alan prišli do krajiny, v ktorej katolíci tvoria približne 10 percent obyvateľstva. Hoci dominikáni v Rumunsku nepôsobia už niekoľko desaťročí, vo viacerých farnostiach sú prítomné ružencové bratstvá, o ktoré sa starajú miestni diecézni kňazi. Chýba centrálna správa, ktorá by mohla napomôcť duchovnému rastu členov bratstiev. Práve preto generálny promótor pre ruženec poveril slovenského promótora, brata Melichara Matisa, aby starostlivosť o ružencové bratstvá v Rumunsku zveril do rúk tamojších kapucínov, ako o tom informovali dominikáni na svojej webovej stránke.

Brat Melichar sa spolu s dvoma kapucínmi (jedným z nich bol čerstvý promótor pre ružencové bratstvá v Rumunsku brat Mericel Maxim OFMCap) zúčastnili živého vysielania v rumunskom Rádiu Maria, kde spoločne hovorili o ružencovom apoštoláte v oboch krajinách. Účasť slovenského promótora v tejto relácii kapucíni vnímali ako veľkú podporu.

Pre túto novú službu v Rumunsku sú veľkou pomocou modlitby za ich apoštolát, ku ktorým dominikáni pozývajú všetkých slovenských ruženčiarov. Po nejakom čase by chceli pozvať brata Mericela na pracovnú návštevu Slovenska.

-fc-