Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie spustili novú webstránku

Bratislavská viceprovincia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa má nový web. Redemptoristi spustili novú stránku pri príležitosti 150 rokov od obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Pre používateľov sa zjednodušila a zatraktívnila štruktúra webu. Menu je rozdelené na základné informácie o živote komunity viceprovincie (dejiny i súčasnosť). Úlohou novej stránky, ktorá je k dispozícii na adresewww.redemptoristi.sk, je predovšetkým informovať o misijnej činnosti rehole a laických spoločenstiev pri rehoľných domoch, ako aj o pôsobení redemptoristov a laikov v zahraničí.

„Charizma redemptoristov zahŕňa apoštolát hovoreného aj písaného slova. V snahe zostať verní poslaniu ohlasovať radostnú zvesť sa redemptoristi venujú aj mediálnej činnosti, ktorú považujú za veľmi dôležitú formu pastoračnej činnosti v súčasnom svete. K facebookovému kontu redemptoristov a kontu vydavateľstva pribudla aj obnovená webstránka. Veríme, že sa bude páčiť. Jej úlohou je predovšetkým informovať o misijnej činnosti rehole a laických spoločenstiev pri rehoľných domoch, ako aj o pôsobení redemptoristov a laikov v zahraničí,“ hovorí P. Rastislav Dluhý, CSsR.

Stránka je založená na prehľadnom menu. V hornej časti nájdu návštevníci odkazy na sekciu „O nás“. Prináša informácie o dejinách redemptoristov, bratislavskej viceprovincie, Matke ustavičnej pomoci, blahoslavených a svätých Kongregácie. Ďalšia časť patrí informáciám o hlavných činnostiach pátrov misionárov. Nachádza sa tam aj vízia a pastoračné priority redemptoristov a konkrétne typy pastorácie, napríklad – vo farnostiach, na pútnických miestach, v misiách, pri pastorácii laikov, pri pastorácii povolaní a prostredníctvom vydavateľstva a médií. Na stránke je aj kalendár podujatí a odkazy na videá.

Dôležitou súčasťou novej stránky sú aktuality z domova a zo zahraničia. Posledné správy sa napríklad venujú misiám milosrdenstva, ktoré vyvrcholili len pred pár dňami v Bratislave. V strednej časti stránky sú novinky tematicky rozdelené podľa kategórií – spiritualita a dejiny, misia, z domova, zo sveta a anglické spravodajstvo. Nová webstránka nadväzuje na spustenie profilu viceprovincie na sociálnej sieti Facebook. Nový profil i stránku spravujú dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

Komunikácia na internete u redemptoristov nadväzuje na intenzívnu vydavateľskú činnosť českých a slovenských redemptoristov z čias komunizmu. Nadviazali na ňu aj po páde komunizmu. Od roku 1999 vydávajú časopis Slovo medzi nami, ktorý pomáha veriacim denne prehlbovať osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých veriacich, ktorí sa zúčastnili na misiách, je akousi postmisijnou pomôckou. Okrem časopisu vydávajú aj knihy, ktorých starostlivo vyberané tituly reflektujú víziu a poslanie rehole. Chcú byť odpoveďou aj na „znamenia čias“, čiže ponúknuť odpoveď viery na niektoré otázky dnešných ľudí. Využívajú aj elektronické médiá, ktoré sú tiež možnosťou osloviť hľadajúceho človeka.

Zdroj: TKKBS