Púť

Syn Boží sa pre nás stal cestou. A zasvätený život znamená touto cestou ísť. Ísť spolu, ísť až do krajnosti, ísť… až do konca – a to je posledný diel celej série príbehov o tých a spolu s tými, ktorí už majú pár krokov a rokov zasvätenia za sebou.Pozrite si ďalší diel z produkcie Arcidiecézneho centra pre mládež v Olomouci v spolupráci s nadačným fondom Credo.