Redemptoristi Konferencie Európa pripravili evanjelizačnú školu v Benátkach

Od 27. júla do 2. augusta 2015 sa v Benátkach konala evanjelizačná škola pod názvom RedCamp 2015, ktorú organizovali redemptoristi Konferencie Európa. RedCamp – je odpoveď redemptoristov Európy na pozvanie pápeža Františka, vyjsť s evanjeliom k ľuďom žijúcim vo veľkých mestách, ktorí potrebujú znovu počuť ohlasovanie evanjelia.

Účastníci školy sa pripravovali na evanjelizáciu spoločnými duchovnými cvičeniami a seminármi. Témou katechéz boli základné pravdy viery hlásané v kerygme. Jednotlivé katechézy sa uskutočnili v rôznych kostoloch v Benátkach. Východiskovým bodom pre katechézy boli obrazy nachádzajúce sa v týchto kostoloch, vyjadrujúce skutočnosť našej viery: Zmŕtvychvstanie, Cesta na Kalváriu, Zoslanie Ducha Svätého, Posledná večera, Nanebovzatie Panny Márie.

Po katechézach v rôznych kostoloch mali účastníci RedCamp-u príležitosť vyjsť von a zdieľať svoju vieru. Mnoho turistov si počas návštevy kostolov vypočulo tematické katechézy o viere. Pre niektorých turistov bolo prekvapením, že si mohli vypočuť nielen historické informácie o umeleckých dielach nachádzajúcich sa v kostoloch, ale aj kerygmu. Významnou udalosťou bola kajúcna pobožnosť, spoveď a modlitba rozposlania. Sobota 1. augusta, keď si v Cirkvi spomíname na sv. Alfonza, bola mimoriadnym dňom. V popoludňajších hodinách účastníci školy vyšli do ulíc Benátok evanjelizovať.

V tohoročnej evanjelizačnej škole RedCamp sa zúčastnilo 35 osôb z krajín ako Taliansko, Filipíny, Francúzsko, Vietnam, Poľsko, Slovensko, Portugalsko a Brazília. Rozmanitosť osôb a kultúr, zastúpených účastníkmi bola veľkým bohatstvom. Mimoriadnym účastníkom bol P. Jacek Zdrzałek CSsR, koordinátor Konferencie redemptoristov Európy. Veľký podiel na organizovaní evanjelizačnej školy prinieslo filipínske spoločenstvo, ktoré sídli pri kostole redemptoristov v Benátkach. Na záver bola za účasti filipínskeho spoločenstva slávnostná svätá omša. Po Eucharistii účastníkov navštívil benátsky patriarcha kardinál Francesco Moraglia.

-rd- 

zdroj: redcamp.eu; tkkbs.sk