Večné sľuby troch sestier mariánok na Skalke

V Roku zasväteného života, na sviatok Obdivuhodnej Matky, 5. augusta 2015 na Skalke nad Váhom – s vďačnosťou v srdci za dar povolania – obnovili dve juniorky svoje dočasné sľuby. Tri sestry – sr. Mária Benedikta Máťošová, sr. Mária Petra Oravcová a sr. Mária Laura Bratkovičová zložili večné sľuby v Kongregácií Dcér Božskej Lásky. Svätú omšu celebroval Mons. Viliam Judák, nitrianský biskup.

Kongregáciu Dcér Božskej Lásky založila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová 21.novembra 1868 vo Viedni. V roku 1927 bola zriadená Slovenská provincia Sedembolestnej Panny Márie so sídlom v Trnave. V dnešnej dobe na Slovensku pôsobí 50 sestier v 8 domoch. Sestry podľa vlastnej charizmy robia duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre dievčatá a ženy, duchovne sprevádzajú mladých, učia v materských, základných a stredných školách, spravujú internát pre vysokoškoláčky, pomáhajú vo farnostiach.

Felicitas Vengliková, FDC Alžbeta Domoráková, FDC

zdroj: marianky.sk