Redemptoristi s misijným tímom viedli sväté misie na premonštrátskom gymnáziu

Tri týždne pred Vianocami na Premonštrantskom gymnáziu v Košiciach sa konali sväté misie. Pozvanie opáta Premonštrantov Ambróza Štrbáka, riaditeľa školy a Petra Budzáka, duchovného správcu školy, prijali redemptoristi. Misijný tím tvorili mladí dobrovoľníci Laura Roháčová, Antónia Tkáčová, Pavol Bučko a redemptoristi Jozef Kišák CSsR, br. Gorazd Figura CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR.

Osobné svedectvá, scénky, motivačné videá, katechézy, povzbudenia, modlitby, stretnutia, to všetko prebiehalo počas 4. dní v čase od 4.-7.decembra 2017 v Košiciach v starom meste na premonštrátskom gymnáziu. Záverečnú ďakovnú svätú omšu za účasti žiakov a učiteľov celej školy celebroval o. Miroslav Bujdoš CSsR, ktorý vo svojom príhovore mladých ľudí motivoval slovami: „počas búrky náš dom na skale zostane stáť, s tým môžeme rátať ak tou skalou bude Ježiš Kristus.“ Na záver svoje poďakovanie za celé misie na škole predniesol opát Premonštrátov otec Ambróz.

zdroj:tkkbs.sk

-msk-