V Košiciach prijal kňazskú vysviacku augustinián Andrej Kovaľák

24991442_10155251629694010_3488743768893365136_nV kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi, 8. decembra o 18:00 hod.  pri sv. omši zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vysvätil za kňaza člena Rehole svätého Augustína, P. Andreja Kovaľáka. Novokňaz Andrej pochádza zo Šebastoviec. Je vyštudovaný informatik a do noviciátu nastúpil v roku 2008. Štúdiá filozofie a teológie absolvoval v Ríme vo Viterbe a na Pápežskej Saleziánskej Univerzite. Aktuálne sa stal šiestym členom augustiniánskej komunity v Košiciach.

Kňazskej vysviacky sa zúčastnili okrem slovenských kňazov aj taliansky prior  Augustiniánskej provincie Luciano de Michieli, prior opátstva v Brne Angelo Lemme a asi dve desiatky augustiniánskych spolubratov z Talianska. Prior augustiniánov v Košiciach P. Juraj Pigula označil novokňaza za dar pre celú komunitu a cez kňazstvo je darom aj pre ľudí, ku ktorým bude poslaný. „Svätý Augustín hovorí, že kto je kňaz, je sluha slova a sluha chleba. Takto odovzdáva slovo Božie a odovzdáva chlieb, milosrdenstvo a božiu nežnosť, ktorá sa skláňa k druhým“, dodal Pigula.

Novokňaz Andrej Kovaľák za dar kňazstva poďakoval slávením primičnej svätej omše v nedeľu 10. decembra 2017 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Košiciach –Barci.

Martin Ďurčo

-msk-

24879637_10155251627539010_2633179750167669322_o 24879834_10155251628814010_6539324514001445826_o