Redemptoristi sa pustili do procesu reštrukturalizácie

Redemptoristi troch jednotiek, Praha, Bratislava a Michalovce vstúpili do procesu reštrukturalizácie. V januári sa začala hlavná fáza tohto procesu. Počas kapitúl každej z jednotiek sa tento proces odsúhlasil. Redemptoristi z Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie sa rozhodli spojiť a vytvoriť jednu jednotku, ktorá bude mať aj nový názov. Michalovská viceprovincia sa rozhodla byť viceprovinciou tejto novovznikajúcej jednotky. Bola ustanovená komisia, ktorá má vo svetle priorít Konferencie Európa, pripraviť Štatúty a Pastoračný plán pre novú provinciu.

Koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek bol poverený generálnym predstaveným, aby tento proces sprevádzal. Pražská provincia má 16 kňazov a žije v troch komunitách: Svatá Hora, Frýdek-Mástek a Tasovice. Priemerný vek redemptoristov v tejto jednotke je 57,41. Viceprovincia Bratislava má 44 členov. Jej členovia žijú v šiestich komunitách: Podolínec, Gaboltov, Banská Bystrica-Radvaň, Bratislava-Puškinova, Bratislava-Kramáre, Kostolná-Zárieče. Priemerný vek redemptoristov v tejto jednotke je 46,6. Viceprovincia Michalovce združuje redemptoristov grećkokatolíckeho obradu. Má 36 členov a najnižší vekový priemer (45,53). Jej členovia žijú v piatich komunitách. Tri sú na Slovensku: Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa. Dve sú na Ukrajine: Korolevo a Užhorod.