Redemptoristi ukončili kapitulu

Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia s viceprovinciou Bratislava, ku ktorej by mala byť pričlenená aj viceprovincia Michalovce. Okrem hodnotenia našich apoštolských diel sme sa zamýšľali nad kvalitou nášho bratského života v spoločenstvách. Na začiatku kapituly prijal úrad nový otec viceprovinciál Metod Marcel Lukačik CSsR, ktorého životopis nižšie uvádzame.

 

Životopis Metoda Marcela Lukačika CSsR

Metod Marcel Lukačik sa narodil 30. septembra 1975, v Humennom. Zmaturoval na gymnáziu v Stropkove v roku 1994. Pre kňazské a rehoľné povolanie sa rozhodol už na gymnáziu. V tom istom roku vstúpil do postulátu redemptoristov v Krakove. Ročný noviciát mal v poľskej Lubaszovej a v roku 1997 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Teologické štúdiá začal v Tuchowe a ukončil v Ríme na Lateránskej pápežskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 22. apríla 2001 v Michalovciach. Najprv dva roky pôsobil ako kaplán vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni. Potom dva roky študoval Teológiu zasväteného života na Inštitúte Klaretiánum v Ríme, ktoré ukončil s titulom licenciát. Po štúdiách bol ešte tri roky v pastorácii v Korunkovej. Zároveň pracoval vo formácii, v noviciáte i postuláte redemptoristov. Od roku 2008 pracoval ako šéfredaktor v redakcii a Vydavateľstve Misionár v Michalovciach. V rokoch 2011-2014 absolvoval postgraduálne štúdium kresťanskej antropológie, psychológie a pedagogiky na jezuitskom Ignatianum v Krakowe. Posledné štyri roky bol vikárom Michalovskej viceprovincie. 29. septembra 2014 bol zvolený spolubratmi za viceprovinciálneho predstaveného Michalovskej viceprovincie na štvorročie 2015-2018 a 24. októbra 2014 potvrdený generálnym predstaveným redemptoristov o. Michaelom Brehlom CSsR.

Novému protoihumenovi Michalovskej viceprovincie prajeme hojnosť Božích darov v jeho službe.

Miroslav Bujdoš CSsR